"buy early" — Słownik kolokacji angielskich

buy early kolokacja
Popularniejsza odmiana: bought earlier
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wcześnie
  1. buy czasownik + early przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "We've already made about $60,000 on our present house because we bought early."

    Podobne kolokacje: