"bought over" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bought over" po angielsku — Słownik polsko-angielski

buy off , także: buy over

phrasal verb
  1. przekupywać
    Sometimes you have to buy some people off in order to get what you want. (Czasami trzeba przekupić niektórych ludzi, aby dostać to, czego się chce.)

"bought over" — Słownik kolokacji angielskich

bought over kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekupiony
  1. buy czasownik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    But of those 37,000, only 8,000 came back to buy over the next 10 months.

    Podobne kolokacje: