"buy under" — Słownik kolokacji angielskich

buy under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup poniżej
  1. buy czasownik + under przyimek
    Silna kolokacja

    It is still possible to buy a house there for under $200,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo