"bought earlier" — Słownik kolokacji angielskich

bought earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony wcześniej
  1. buy czasownik + early przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "We've already made about $60,000 on our present house because we bought early."

    Podobne kolokacje: