"bought under" — Słownik kolokacji angielskich

bought under kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony poniżej
  1. buy czasownik + under przyimek
    Luźna kolokacja

    It is still possible to buy a house there for under $200,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo