BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"buy corporations" — Słownik kolokacji angielskich

buy corporations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup spółki
  1. buy czasownik + corporation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From DaimlerChrysler and British Petroleum to Unilever, European companies have spent hundreds of billions of dollars buying American corporations the last few years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo