PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy corporations" — Słownik kolokacji angielskich

buy corporations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup spółki
  1. buy czasownik + corporation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From DaimlerChrysler and British Petroleum to Unilever, European companies have spent hundreds of billions of dollars buying American corporations the last few years.

powered by  eTutor logo