"suggest buying" — Słownik kolokacji angielskich

suggest buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasugeruj kupować
  1. suggest czasownik + buy czasownik
    Luźna kolokacja

    So, I would suggest buying all six of their studio albums.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo