"remember buying" — Słownik kolokacji angielskich

remember buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie kupowanie
  1. remember czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could remember buying canteens of water in a shop.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo