BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"buy Savings Bonds" — Słownik kolokacji angielskich

buy Savings Bonds kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy bonds
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup certyfikaty oszczędnościowe
  1. buy czasownik + bond rzeczownik
    Silna kolokacja

    Sometimes you bought bonds just to find out what was going on in the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo