"illegally buy" — Słownik kolokacji angielskich

illegally buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nielegalnie kup
  1. buy czasownik + illegally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Others are stolen by special order or bought illegally from temples by collectors and smugglers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo