"buy securities" — Słownik kolokacji angielskich

buy securities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup bezpieczeństwa
  1. buy czasownik + security rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They would use this to buy securities and other assets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo