"buy works" — Słownik kolokacji angielskich

buy works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować pracuje
  1. buy czasownik + works rzeczownik
    Silna kolokacja

    This year the museum has bought works by 20 Biennial artists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo