"buy sunglasses" — Słownik kolokacji angielskich

buy sunglasses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup okulary słoneczne
  1. buy czasownik + sunglasses rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I had finally broken down and bought sunglasses a few weeks ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo