"buy handicrafts" — Słownik kolokacji angielskich

buy handicrafts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup rękodzieło
  1. buy czasownik + handicraft rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nearby, you can buy high-class Mexican handicrafts in the Plazuela El Zaguan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo