ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy carpets" — Słownik kolokacji angielskich

buy carpets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup dywany
  1. buy czasownik + carpet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Visit the covered bazaar (above)- a great place to buy carpets, kelims and brass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo