"simply bought" — Słownik kolokacji angielskich

simply bought kolokacja
Popularniejsza odmiana: simply buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu kupić
  1. buy czasownik + simply przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If you simply buy things without any planning then I am sure the bill will go up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo