"merely buy" — Słownik kolokacji angielskich

merely buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedynie kup
  1. buy czasownik + merely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    People engaged in consumption do not merely buy certain products to satisfy basic needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo