"buy foodstuffs" — Słownik kolokacji angielskich

buy foodstuffs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup artykuły spożywcze
  1. buy czasownik + foodstuff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You're buying foodstuffs, leather, this weird nearwood fungus, and plenty of handicrafts-anything else?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo