"buy plants" — Słownik kolokacji angielskich

buy plants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup rośliny
  1. buy czasownik + plant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had chosen not to go with his parents to buy plants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo