"bought since" — Słownik kolokacji angielskich

bought since kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy since
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony od tej pory
  1. buy czasownik + since przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been turning down offers to buy the company since at least 2005.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo