ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy textbooks" — Słownik kolokacji angielskich

buy textbooks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup podręczniki
  1. buy czasownik + textbook rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Students can use these cards to buy textbooks, which tend to be expensive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo