"avoid buying" — Słownik kolokacji angielskich

avoid buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij kupowania
  1. avoid czasownik + buy czasownik
    Luźna kolokacja

    Avoid buying those that list alcohol as one of the first few ingredients.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo