"buy down" — Słownik kolokacji angielskich

buy down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup w dół
  1. buy czasownik + down przyimek
    Luźna kolokacja

    You can even buy an 11-bedroom hotel down the road for half the price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo