"buy groceries" — Słownik kolokacji angielskich

buy groceries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup artykuły spożywcze
  1. buy czasownik + grocery rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her husband, John, said he had left for about 20 minutes to buy groceries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo