"buy along" — Słownik kolokacji angielskich

buy along kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wzdłuż
  1. buy czasownik + along przyimek
    Luźna kolokacja

    He bought many farms along the way, and in 1904 moved to Oklahoma himself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo