"buy one's groceries" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy groceries
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś zakupy spożywcze
  1. buy czasownik + grocery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her husband, John, said he had left for about 20 minutes to buy groceries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo