BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy stock" — Słownik kolokacji angielskich

buy stock kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy stocks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup towar
  1. buy czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd rather go without a new car than buy poor stock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo