ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy rugs" — Słownik kolokacji angielskich

buy rugs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup chodniki
  1. buy czasownik + rug rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They decided to incorporate as the business was highly successful, buying and selling expensive rugs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo