"buy furniture" — Słownik kolokacji angielskich

buy furniture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup meble
  1. buy czasownik + furniture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People go out of state to buy furniture if they don't have to pay a big sales tax.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo