"buy until" — Słownik kolokacji angielskich

buy until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować do czasu gdy
  1. buy czasownik + until przyimek
    Zwykła kolokacja

    "I'm just not shopping at all, and I won't buy until tomorrow," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo