"buy between" — Słownik kolokacji angielskich

buy between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup pośrodku
  1. buy czasownik + between przyimek
    Luźna kolokacja

    There were originally 16 Leyland Olympians bought between 1989 and 1990 of which none remain in service.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo