ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy outside" — Słownik kolokacji angielskich

buy outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup na zewnątrz
  1. buy czasownik + outside przyimek
    Zwykła kolokacja

    "You never know what you have to buy outside the port areas."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo