"buy across" — Słownik kolokacji angielskich

buy across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wszerz
  1. buy czasownik + across przyimek
    Zwykła kolokacja

    "It is impossible to buy across the Atlantic," he said.

    Podobne kolokacje: