ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"resume buying" — Słownik kolokacji angielskich

resume buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij na nowo kupowanie
  1. resume czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Warren said he would resume buying The News only after the strike was settled.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo