"continue buying" — Słownik kolokacji angielskich

continue buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj kupowanie
  1. continue czasownik + buy czasownik
    Luźna kolokacja

    He continued buying European examples until shortly before his death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo