ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy one's work" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś praca
  1. buy czasownik + work rzeczownik
    Silna kolokacja

    A few weeks later, they bought the artist's work in another gallery.

    Podobne kolokacje: