NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. way seems = droga wydaje się way seems
  • But some way or another, they don't seem to pay attention to me.
  • Then, more often than not, a way seemed to open.
  • I loved the way almost every group seemed to include one who couldn't quite keep up.
  • Either way, small companies seemed to provide most of the additional jobs.
  • Just seems that way when I see some of the prices.
  • Either way, it seemed like some kind of good sign.
  • They went every which way and there seemed no end to them.
  • And the only way to get that seemed to be from other people.
  • There seemed no possible way to keep any sort of check on them.
  • "The way they play, it seems like they've been playing together since middle school."
2. way looks = droga wygląda way looks
3. way takes = droga bierze way takes
4. way lies = droga biegnie way lies
5. way wants = droga chce way wants
6. way needs = droga potrzebuje way needs
7. way depends = droga zależy way depends
8. way continues = droga ciągnie się way continues
9. way appears = droga pojawia się way appears
10. way sounds = droga brzmi way sounds
11. way owes = droga jest winna way owes
12. way requires = droga wymaga way requires
13. way asks = droga pyta way asks
14. way remains = droga pozostaje way remains
15. way sells = droga sprzedaje się way sells
16. way stays = droga zostaje way stays
17. way hurts = krzywdy drogi way hurts
(6) help, serve, tend
Kolokacji: 3
(10) keep, combat, celebrate
Kolokacji: 3
(12) know, think, believe, remind
Kolokacji: 4
(13) avoid, prevent, protect
Kolokacji: 3
(20) diminish, vanish
Kolokacji: 2
(21) can, remove, send
Kolokacji: 3
(22) could
Kolokacji: 1
(23) spend, eat
Kolokacji: 2
(24) let, stand, support, approve
Kolokacji: 4
(26) kill, destroy, defeat
Kolokacji: 3
(27) offer, threaten
Kolokacji: 2
(28) walk, connect, cross, bridge
Kolokacji: 4
(29) differ, resemble
Kolokacji: 2
(30) enjoy, like, hope
Kolokacji: 3
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.