"way of living" — Słownik kolokacji angielskich

way of living kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga życia
  1. living rzeczownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If they don't, we will never find new and better ways of living.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo