"carve one's way" — Słownik kolokacji angielskich

carve one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeźbić czyjś droga
  1. carve czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They had plenty of time to carve their way up into the bank!

    Podobne kolokacje: