"way of people" — Słownik kolokacji angielskich

way of people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga ludzi
  1. people rzeczownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it is the way of my people to use light words at such times and say less than they mean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo