"way of one's relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga z czyjś stosunki
  1. relationship rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But none of this has gotten in the way of his relationship with his players.

    Podobne kolokacje: