"between the way" — Słownik kolokacji angielskich

between the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między drogą
  1. between przyimek + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is between the old way of doing things and the new way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "between the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "between the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne