"of ways" — Słownik kolokacji angielskich

of ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dróg
  1. of przyimek + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    I'm going to be right next to you every step of the way.

    Podobne kolokacje: