"Way Station" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Way Station" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. stacja pośrednia American English old-fashioned
  2. postój w trakcie podróży American English

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"Way Station" — Słownik kolokacji angielskich

Way Station kolokacja
Popularniejsza odmiana: way station
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przystanek
  1. way rzeczownik + station rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We never been but a way station to those two.

    Podobne kolokacje: