NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. part ways = drogi części part ways
2. pull the way = wyciągnij drogę pull the way
3. tear one's way = drzeć czyjś droga tear one's way
4. carve one's way = rzeźbić czyjś droga carve one's way
  • They had plenty of time to carve their way up into the bank!
  • The bow touched ground, carved its way into the muddy river bank.
  • I told the chief I'd need the right guy to carve his way into the joint.
  • History has carved its way through the valley through the ages.
  • More than that, Cliff had carved his way into the select outfit.
  • The water had carved its way under some of the trees lining the banks.
  • I thought we could just carve our way through to the mountains.
  • After that we were free to carve our way through the marsh to safety.
  • So I made up some gas of another sort, about never meaning to marry anyone who hadn't carved his way in the world.
  • "We are doing everything so that it may triumph and carve its way into the future."
5. pull out of the way = odciągnij z drogi pull out of the way
6. slice one's way = plaster czyjś droga slice one's way
7. divide several ways = podziel kilka sposób divide several ways
8. bore one's way = nudziarz czyjś droga bore one's way
9. drill one's way = wiertarka czyjś droga drill one's way
10. split several ways = podzielony kilka sposób split several ways
11. pull in a way = pociągnij w pewnym sensie pull in a way
12. rip one's way = rozdzierać czyjś droga rip one's way
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.