"at no Way" — Słownik kolokacji angielskich

at no Way kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy żadnej Drodze
  1. at przyimek + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You just look at the way they play the game.

    Podobne kolokacje: