NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. part ways = drogi części part ways
2. pull the way = wyciągnij drogę pull the way
3. tear one's way = drzeć czyjś droga tear one's way
4. carve one's way = rzeźbić czyjś droga carve one's way
5. pull out of the way = odciągnij z drogi pull out of the way
6. slice one's way = plaster czyjś droga slice one's way
7. divide several ways = podziel kilka sposób divide several ways
8. bore one's way = nudziarz czyjś droga bore one's way
9. drill one's way = wiertarka czyjś droga drill one's way
10. split several ways = podzielony kilka sposób split several ways
  • They are told through a narrator who has split four ways.
  • With the national vote split three ways, what positions should the press and broadcasting take up?
  • You'd have to make a lot more money to split 12 ways.
  • The winning team takes home $55,000 - and that has to be split four ways.
  • The panel split three ways on how to fix these problems.
  • The Mute told him that all they'd found was on the ground - waiting to be split two ways.
  • By 1824 the party was split 4 ways and lacked a center.
  • Another version of the story says that the tribe split three ways.
  • And it is not going to be split so many ways.
  • In 1997, the old 904 area code was split three ways.
11. pull in a way = pociągnij w pewnym sensie pull in a way
12. rip one's way = rozdzierać czyjś droga rip one's way
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.