"way home" — Słownik kolokacji angielskich

way home kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga dom
  1. way rzeczownik + home rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His way home ran past my hotel, so we walked down together.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way home" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way home" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
inne