NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"bore one's way" — Słownik kolokacji angielskich

bore one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nudziarz czyjś droga
  1. bore czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sound bored its way up through the stillness again.

    Podobne kolokacje: