"way remains" — Słownik kolokacji angielskich

way remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga pozostaje
  1. way rzeczownik + remain czasownik
    Luźna kolokacja

    But traditional produce and the way it is prepared remain all important.

    Podobne kolokacje: